Bảo hiểm du lịch nội địa

Quay lại
Cập nhật: 29/12/2015
Lượt xem:1119
TOP
QUYỀN LỢI CỦA BẢO HIỂM NỘI ĐỊA
1. Chi phí y tế phát sinh do Thương tích và Ốm đau phát sinh trong Chuyến đi
2. Trợ cấp nằm viện: Trả cho mỗi ngày người được bảo hiểm phải nằm viện do Thương tích và Ốm đau được bảo hiểm. 
3. Di chuyển y tế khẩn cấp (trong lãnh thổ Việt Nam)
4. Hồi hương thi hài (trong lãnh thổ Việt Nam)
5. Hồi hương thi hài về nước nguyên xứ
6. Thăm viếng người bệnh: Trả cho chi phí phát sinh để một Thành viên gia đình đến chăm sóc người được bảo hiểm khi NĐBH không thể di chuyển khẩn cấp và phải nằm viện trên 5 ngày
7. Tai nạn cá nhân
8. Không tặc (USD 100 cho mỗi 8 tiếng)
9. Mất mát và Thiệt hại hành lý (USD 200/món, máy laptop USD 1000)
10. Mất mát tiền bạc và giấy tờ thông hành
11. Gia hạn thời hạn bảo hiểm
12. Bảo hiểm trong trường hợp khủng bố
13. Dịch vụ ACE Assistance
Tin liên quan