-none%
NHẬT BẢN MÙA HOA ANH ĐÀO 2019 TOKYO – NÚI PHÚ SĨ – KYOTO – OSAKA (Bay Vietnam Airlines)
Mã Tour:
Ngày khởi hành: 2/4/2019
Số Ngày: 6 ngày / 5 đêm
Giá cũ: VNĐ
38.990.000 VNĐ
-none%
NHẬT BẢN MÙA HOA ANH ĐÀO 2019 OSAKA – KOBE – KYOTO – NAGOYA –  NÚI PHÚ SĨ – TOKYO (Bay Vietnam Airlines)
Mã Tour:
Ngày khởi hành: 24,26,28/3; 3/4/2019
Số Ngày: 6 ngày / 5 đêm
Giá cũ: VNĐ
38.990.000 VNĐ
-none%
FUKUOKA – NAGASAKI – KUMAMOTO (Bay VietnamAirlines)
Mã Tour:
Ngày khởi hành: 31/10 – 4/11/2018; 11-15/12/2018
Số Ngày: 5 ngày / 4 đêm
Giá cũ: VNĐ
19,990,000 VNĐ
-none%
TOKYO - PHÚ SĨ - HAKONE - NIKKO - ODAIBA (Bay Vietnam Airlines)
Mã Tour:
Ngày khởi hành: 15/10; 23/10; 19/11; 29/12; 30/12
Số Ngày: 4 ngày / 3 đêm
Giá cũ: VNĐ
23.900.000 VNĐ
-none%
NHẬT BẢN MÙA ANH ĐÀO 2019 NAGOYA – NARA – OSAKA – KYOTO –  NÚI PHÚ SĨ – TOKYO (Bay Vietnam Airlines)
Mã Tour:
Ngày khởi hành: 25,27,29,30,31/3; 1,4/4/2019
Số Ngày: 6 ngày / 5 đêm
Giá cũ: VNĐ
38,990,000 vnđ