-none%
CHINH PHỤC TÂY TẠNG HUYỀN BÍ (6N5D)
Mã Tour:
Ngày khởi hành: 11,24/4; 10,24/5/2019
Số Ngày: 6 ngày / 5 đêm
Giá cũ: VNĐ
Từ 23.900.000 vnđ
-none%
TRÙNG KHÁNH - SHANGRILA - LỆ GIANG (Bay CZ)
Mã Tour:
Ngày khởi hành: 11,25/4; 18,30/5/2019
Số Ngày: 6 ngày / 5 đêm
Giá cũ: VNĐ
Từ 16.690.000 vnđ
-none%
TRƯƠNG GIA GIỚI - PHƯỢNG HOÀNG CỔ TRẤN (Bay thẳng)
Mã Tour:
Ngày khởi hành: 7,21/3; 14,28/4; 12,26/5/2019
Số Ngày: 6 ngày / 5 đêm
Giá cũ: VNĐ
Từ 10.990.000 vnđ
-none%
NAM NINH - LỆ GIANG - SHANGRILA (Bay nội địa)
Mã Tour:
Ngày khởi hành: 26/12
Số Ngày: 6 ngày / 5 đêm
Giá cũ: VNĐ
13.990.000
-none%
TRƯƠNG GIA GIỚI – PHƯỢNG HOÀNG CỔ TRẤN (Đường bộ)
Mã Tour:
Ngày khởi hành: 12,19,26/3; 2,9,10,16/4; 7,14,21,28/5/2019; 26,27,28/4/2019
Số Ngày: 6 ngày / 5 đêm
Giá cũ: VNĐ
Từ 7.190.000
-none%
BẮC KINH – THƯỢNG HẢI (5 NGÀY)
Mã Tour:
Ngày khởi hành: 14,21/4; 19,26/5; 2,16,23,30/6/2019
Số Ngày: 5 ngày / 4 đêm
Giá cũ: VNĐ
Từ 14.900.000 vnđ
12